Jakie informacje znajdują się na liczniku prądu i jak je odczytać?

Liczniki prądu informują odbiorcę energii o kilku istotnych informacjach. Do ich rozróżnienia stosowany jest kod OBIS, który oznacza sumaryczne zużycie energii, a także jej zużycie w strefie dziennej i nocnej. Osoby, które nie wiedzą, jak odczytać licznik prądu, mogą też posłużyć się informacjami widniejącymi zazwyczaj na obudowie licznika.

Informacje na liczniku

Wszystkie informacje interesujące odbiorcę energii widnieją oczywiście na ekranie licznika, gdzie wyświetlają się kody oznaczające poszczególne wskazania licznika, jak  również wartości określające zużycie energii wyrażone w kilowatogodzinach. Oprócz całkowitego zużycia energii elektrycznej, jak również jej ilości w strefie nocnej i dziennej na ekranie mogą pojawiać się także takie informacje jak aktualny czas, data czy też maksymalna moc, jaką klient pobrał w danym okresie.

Odczytywanie licznika w zależności od taryfy

To, jak odczytywać licznik energii elektrycznej, uzależnione jest od rodzaju taryfy, z jakiej się korzysta. W przypadku stałej taryfy całodobowej miernik licznika będzie wskazywał jedynie całkowite zużycie energii, które oznaczane jest za pomocą „E”, „1.8.0” lub „1.5.8.0”. Jeśli jednak dany odbiorca energii korzysta z taryfy dwustrefowej, konieczne będzie odczytanie zużycia energii dla obu stref – w przypadku strefy dziennej będzie to „EA”, „1.8.1” albo „1.5.8.1”, natomiast w strefie nocnej czy weekendowej – „EB”, „1.8.2” lub „1.5.8.2”.

Inteligentne liczniki

Coraz częściej zastosowanie znajdują inteligentne liczniki, które umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze sprawdzanie zużycia energii. Z punktu widzenia dokonywanych pomiarów ich zastosowanie niczym nie różni się od tradycyjnych liczników. Urządzenia inteligentne posiadają jednak wbudowany modem, który pozwala na zdalny odczyt danych o zużyciu energii, a także zapewnienie dwukierunkowej komunikacji – zdalnego odczytu danych oraz sterowania poborem. Liczniki inteligentne wyposażone są także w funkcję nadzoru jakości zasilania.