Świadectwa pochodzenia – jak przyczyniają się do rozwoju OZE?

Świadectwa pochodzenia

Nie da się ukryć, że w obecnym czasie z każdej strony spotykamy się z coraz większą emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. W związku z tym coraz więcej mówi się o konieczności ochrony środowiska, a także zahamowaniu zmian klimatycznych. Wobec tego wychodzi się z propozycją tego, by tradycyjne paliwa kopalniane zostały zastąpione odnawialnymi źródłami energii. Właśnie dlatego świadectwa pochodzenia stały się tak istotne. Jak przyczyniają się one do rozwoju OZE?

Czym są świadectwa pochodzenia?

Świadectwa pochodzenia

Świadectwa pochodzenia bardzo często określane są również mianem kolorowych certyfikatów. Okazuje się, że głównym założeniem ich powstania i wprowadzenia do obiegu na rynku energetycznym było wspieranie tych producentów energii elektrycznej, którzy w sposób świadomy korzystają z OZE i podejmują przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej.

Co więcej, ze świadectw pochodzenia wynikają także prawa majątkowe. Można więc jasno powiedzieć, że takie świadectwa pochodzenia przyczyniają się także do uzyskania o wiele większych dochodów. Wobec tego przedsiębiorcy – a raczej producenci energii elektrycznej – będą mogli czerpać przychody z tego, że zdecydowali się na prowadzenie swojej działalności w sposób ekologiczny. 

Świadectwa pochodzenia oraz ich wpływ na rozwój korzystania z OZE

Walka z nadmiernymi zanieczyszczeniami powietrza i klimatu jest niezwykle skomplikowanym procesem. Głównie wynika to z faktu, że wielu producentów energii elektrycznej nadal wierzy w przewagę paliw kopalnianych nad OZE. Jednocześnie świadectwa pochodzenia mają się przyczynić do tego, że tendencje te ulegną wyraźnej zmianie.

Dzięki nim producenci energii będą mogli udowodnić, że ich „produkt energetyczny” został stworzony w całkowicie ekologiczny i bezpieczny dla środowiska sposób. Jak łatwo można się domyślić, to z kolei uprawnia go do pewnego podniesienia ceny i czerpania większych korzyści materialnych. Świadectwa pochodzenia pomagają więc nie tylko wspierać producentów korzystających z OZE – przewaga ich energii nad energią produkowaną z paliw kopalnianych – ale także pozwalają im na to, by mogli czerpać dodatkowe zyski.