Instalacja fotowoltaiczna z dotacją

fotowoltaika dotacje

W wielu krajach, w tym również w Polsce, istnieją programy rządowe lub lokalne, które oferują dotacje lub ulgi podatkowe na inwestycje w systemy fotowoltaiczne. Dotacje mogą pokrywać część kosztów zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych, co zwiększa atrakcyjność finansową takiej inwestycji.

Z jakich dotacji i programów można skorzystać, decydując się na instalację paneli fotowoltaicznych? 

W Polsce istnieją różne programy wsparcia dla inwestycji w fotowoltaikę, na przykład:

  • „Mój Prąd” – program oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji w systemy fotowoltaiczne dla osób fizycznych.
  • „Prosument” – program oferowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych, który umożliwia rolnikom i właścicielom małych przedsiębiorstw otrzymanie dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę.
  • Programy oferowane przez samorządy lokalne – wiele miast i gmin oferuje programy wsparcia na inwestycje w fotowoltaikę, które mogą obejmować dotacje lub ulgi podatkowe.
  • „Czyste Powietrze” – to program rządowy, który oferuje dofinansowanie na termomodernizację budynków, w tym na inwestycje w fotowoltaikę. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu gospodarstwa domowego i wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
  •  „Efektywna Fotowoltaika” – to program Województwa Mazowieckiego, który oferuje dofinansowanie na inwestycje w fotowoltaikę dla mieszkańców tego regionu. Dofinansowanie może wynieść nawet do 40% kosztów inwestycji.
  •  „Inwestycje zielone” – to program Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje kredyty i leasing na inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę. Kredyty te mają preferencyjne warunki, a wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 100% kosztów inwestycji.

Warto jednak pamiętać, że programy wsparcia są zazwyczaj czasowo ograniczone i ich zasady mogą ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w fotowoltaikę należy dokładnie zapoznać się z warunkami programów wsparcia oraz kalkulacją kosztów i korzyści https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/energia-ze-slonca/fotowoltaika-dotacje.

fotowoltaika dotacje

Czy montaż fotowoltaiki to dobry pomysł?

Instalacja fotowoltaiki to rozwiązanie, które pozwala na oszczędności na rachunkach za prąd oraz przyczynia się do ochrony środowiska. Koszty instalacji fotowoltaiki warto dobrze przeanalizować, zależą one od wielu czynników, takich jak m.in. wielkość instalacji, lokalizacja, jakość paneli, rodzaj montażu czy usługi instalatora. Zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wynosi około 5-10 lat.

Warto również pamiętać, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną to nie tylko oszczędności na rachunkach za prąd, ale również inwestycja w środowisko naturalne. Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych jest odnawialna i nie emituje gazów cieplarnianych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i redukcji wpływu na klimat.