Kiedy przepisanie licznika prądu elektrycznego jest możliwe?

Obecnie liczniki prądu elektrycznego przypisane są do każdej nieruchomości, o ile została ona podłączona do sieci energetycznej. Dostawcy energii elektrycznej wystawiają faktury za zużyty prąd właśnie na podstawie wspomnianych wyżej liczników. W większości przypadków rachunki wystawiane są na imię i nazwisko właściciela nieruchomości, ale istnieją od tej reguły wyjątki. O jakich wyjątkach mowa?

Wynajęcie nieruchomość

Podstawową przyczyną, z powodu której przepisywany jest licznik elektryczny, oprócz sprzedaży nieruchomości, jest jej wynajęcie. Przepisanie licznika prądu elektrycznego z właściciela nieruchomości na jej rzeczywistego użytkownika dzieła jako forma zabezpieczenia obydwóch ze stron umowy. Przepisanie licznika sprawia, że faktury wystawiane przez dostawcę energii elektrycznej skierowane są już nie do właściciela, ale do najemcy. Jakie ma to realne konsekwencje?

Przede wszystkim dzięki przepisaniu właściciel nie musi obawiać się konieczności zapłacenia za rachunki najemcy. Wszelkie zaległości w spłatach będą skierowane personalnie do najemcy i nie będą one wywierały żadnego wpływu na rzeczywistego właściciela. Oczywiście ochrona, która wynika z przepisania licznika, obejmuje także samego najemcę. Poprzez tego rodzaju działanie nie musi się on obawiać m.in. odcięcia energii elektrycznej.

Przygotowanie protokołu

Po podpisaniu umowy najmu obydwie ze stron powinny wspólnie spisać dane znajdujące się na liczniku protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten wraz z umową najmu powinien być dostarczony do dostawcy energii elektrycznej w celu przepisania licznika. Warto jednak mieć na uwadze, że przepisanie nie jest automatyczne. W rzeczywistości najemca będzie musiał oczekiwać nawet kilka tygodni.

Z tej oczywistej przyczyny za przepisanie licznika prądu elektrycznego warto zabrać się jeszcze na samym początku obowiązywania umowy. Dzięki sprawnemu działaniu ma się pewność, że licznik zostanie przepisany jeszcze na początku wynajmu. Sam protokół najczęściej musi być dostarczony osobiście do punktu obsługi klienta, ale część dostawców pozwala na dostarczenie go drogą pocztową.